3 tips för att förhindra dataintrång under 2020 och framåt

Lär dig tre sätt att förhindra dataintrång och uppnå ökad cybersäkerhetspraxis för att skydda kunder, anställda och ditt företag från obevekliga hackare.

Från början av december 2019 till början av 2020 upplevde Microsoft ett dataintrång som avslöjade över 250 miljoner poster genom en av sina kunddatabaser som kallas “supportcase analytics.” Loggar över kommunikation mellan kunder och Microsoft-representanter som gick tillbaka 15 år var synliga från molnet till världen. (1)

Innehållsförteckning

THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY

We monitors and writes about new technologies in areas such as technology, innovation, digitization, space, Earth, IT and AI.

Related Posts

Leave a Reply