Shadow

Hur Fungerar en Högtalare? En Komplett Guide

Det är lätt att titta på en teknik såsom en högtalare och vara förbryllad över hur de fungerar rent tekniskt.

Dess koppling mellan elektricitet och magnetism används oftast genom att skapa en från den andra. Magnetfält kan skapa eller inducera elektriska fält.

Fenomenet att inducera ett elektriskt fält från ett magnetfält har gett ett enkelt namn på elektromagnetisk induktion.

Runt skruven finns en trådspole, och genom att trycka på knappen kan elektrisk ström från utloppet strömma genom spolarna och den elektriska strömmen inducerar ett magnetfält – skapar en tillfällig magnet ur skruven.

Inuti en högtalare hittar du också en typ av elektromagnet med trådspolar lindade runt en permanent magnet. Pulser av elektricitet transporterar ljudinformation från din telefon ner genom spolarna på elektromagneten och ändrar snabbt riktningen på magnetens magnetfält fram och tillbaka, vilket skapar växlande magnetiska krafter, och dessa krafter är det som rör din högtalarkon fram och tillbaka, med andra ord skapa ljud!

Högtalaren fungerar med induktion, och ju mer du har av det, desto bättre resultat får du. För att öka induktionen kan du öka hur många varv och hur stor trådspolen är, och du kan öka styrkan hos magneter.

Elektricitet och magnetism är komplicerade ämnen att studera, men du behöver inte ha många års studier för att dra nytta av det.

En högtalare är en elektroakustisk givare som omvandlar en elektrisk ljudsignal till ett motsvarande ljud.

En högtalare består av papper eller plast gjutet till en form som kallas ‘membran.’ När en ljudsignal appliceras på högtalarens röstspole som är upphängd i ett cirkulärt gap mellan polerna för en permanentmagnet, rör sig spolen snabbt fram och tillbaka på grund av Faradays induktionslag. Detta får membranet som är fäst vid spolen att röra sig fram och tillbaka, trycka på luften för att skapa ljudvågor.

Faradays induktionslag är en grundläggande lag för elektromagnetism som förutsäger hur ett magnetfält kommer att interagera med en elektrisk krets för att producera en elektromotorisk kraft (EMF) – ett fenomen som kallas elektromagnetisk induktion.

Röstspole, vanligtvis gjord av koppartråd, limmas på membranets baksida. När en ljudsignal passerar genom röstspolen produceras ett magnetfält runt spolen vilket får membranet att vibrera. Ju större magnet- och röstspolen är, desto större är högtalarens kraft och effektivitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *