Definition of Technology

technology noun
tech·​nol·​o·​gy | \ tek-ˈnä-lə-jē \
plural technologies

Essential Meaning of technology

“Technology, the application of scientific knowledge to the practical aims of human life or, as it is sometimes phrased, to the change and manipulation of the human environment.”

Svenska definitionen av Teknologi:
“Teknik, tillämpning av vetenskaplig kunskap på de praktiska syftena med människoliv eller, som det ibland formuleras, till förändring och manipulation av den mänskliga miljön.”