5 sätt att använda en signalstörare – Signalstörningen

En signalsändare kan vara en användbar anordning när den används under rätt omständigheter. Oavsett om de ska förhindra obehörig kommunikation eller för att minska distraktioner kan störsändare fylla en hel del roller.

Idag ska vi bara gå igenom några få sätt som cellsignalstörare, GPS-signalstörare och wifi-signalstörare kan hjälpa dig!

#1: Förhindra omotiverade distraktioner

En Pew-undersökning visade att endast 24 procent av arbetarna tror att deras smartphones eller mobiltelefoner är nödvändiga för deras vardagliga arbete.

Även om denna information visserligen kommer från anställda snarare än arbetsgivare, finns det ingen anledning att tvivla på att det är långt borta. De flesta jobb kräver inte mobiltelefoner.

Telefoner är verktyg och kan, precis som alla verktyg, användas på sätt som är produktiva och improduktiva. Om de har blivit ett problem på arbetsplatsen kan en arbetsgivare kanske installera en signalsändare för att förhindra att de orsakar problem.

Om anställda inte kan sluta gå på sociala medier eller sms:a kan detta vara ett bra alternativ till att plötsligt börja säga upp anställda som bryter mot reglerna. De kan inte använda det de inte kan komma åt.

#2: Förhindra störningar

Även om det är viktigt att kontrollera lokal lagstiftning i frågan, har det förekommit fall där individer installerat störsändare (oftast cellsändare) för att förhindra störningar.

Oavsett om det är en klass, presentation eller gudstjänst kan telefonsamtal vara en stor störning om de kommer vid fel tidpunkt. En mobiltelefonsignalstörare kan förhindra att dessa samtal kommer i första hand.

Den olyckliga verkligheten för alla stora grupper är att det inte fungerar att säga åt folk att tysta sina enheter. Det finns alltid en betydande minoritet av människor som lämnar sina enheter på av en eller annan anledning.

Vi kan diskutera om detta illustrerar någon större fråga om samhället eller inte, men det förblir sant oavsett. Även begravningar är inte undantagna från det udda telefonsamtal som bryter upp tystnaden eller böner.

Oavsett omständigheterna kan en signalsändare störa de frekvenser celler behöver för att ta emot samtal, vilket förhindrar telefoner från att ringa ut (eftersom samtalet inte kommer fram till att börja med).

#3: Blockera Obehörig kommunikation

Den här punkten är mer för dem som arbetar i olika roller inom myndigheter och kriminalvårdsanstalter, men signalstörare kan förhindra kommunikation där det kan vara ett allvarligt säkerhetsproblem.

Vissa anläggningar måste vara säkra av något uppenbara skäl. Vissa militära anläggningar kan till exempel inte tillåta kommunikationer som inte är förhandsgodkända att gå igenom.

Sedan finns det fängelser, där otillåtna kommunikationslinjer kan hjälpa en individ att underlätta brott även när de är inlåsta bakom galler. Det är för att inte tala om att de inte borde ha mobiltelefoner i första hand.

Genom att noggrant välja signalsändarplatser är det till och med möjligt att blockera kommunikation i viktiga områden på en anläggning men inte andra. På så sätt kan det fortfarande finnas platser där det fortfarande är möjligt att ringa eller använda WiFi.

Om du är en myndighetsarbetare eller entreprenör, glöm inte att kolla in våra erbjudanden som är utformade för att hjälpa dig få viktigt arbete gjort på en budget, allt utan att offra kvaliteten.

#4: Block Dangerous eller Brottsliga signaler

Även om det är något kopplat till punkten ovan är det värt att notera att signalstörare ofta används av brottsbekämpande myndigheter för att skapa signaldöda zoner där saker som telefonsamtal kan vara ett hot.

Det mest direkta sättet som detta har använts tidigare är att blockera signaler som kan användas för att detonera bomber på distans. Dessa bomber kräver en trådlös signal (ofta med hjälp av en telefon) som kan störas som vilken annan signal som helst.

Mindre uppenbar är förmågan för en störsändare att blockera en kriminells förmåga att anropa yttre krafter. Detta kan vara användbart i ett antal situationer, till exempel under en razzia eller gisslan. Det hjälper till att förhindra brottslingar från att samordna sig.

För att vara tydlig är det här taktik för brottsbekämpande myndigheter och de inom militären att använda, men de är ett av de viktigaste sätten som denna teknik kan användas på. Rätt gjort, det kan rädda liv.

#5: Framtvinga en tyst tid

Vissa föräldrar har börjat använda signalstörare för att tvinga sina barn en period av tystnad. En störsändare kan slås på och sedan kan WiFi, mobiltelefontjänst eller båda blockeras.

Även om föräldrar måste vara försiktiga med hur stark deras störsändare är (eller de kan få klagomål från grannar), kan detta vara ett bra sätt att se till att reglerna följs under läxor eller läggdags.

Om detta låter extremt, kom ihåg att du kan stänga av och slå på en störsändare som du vill. Du kan stänga av den när det inte är viktigt att barnen i fråga fokuserar på något annat.

Om detta kommer att vara en vana, kom ihåg att du också kommer att vilja installera en fast telefon, ifall du behöver ta emot ett viktigt samtal eller ringa ett nödsamtal under en tid som du har din störsändare på.

Signalstörare: Användbart och effektivt

Signalstörare kan spela en ganska stor mängd olika roller beroende på vilken modell som köpts, var den är installerad och vad en person vill ha ut av den. Alla från militären till föräldrar har använt dem

THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY

We monitors and writes about new technologies in areas such as technology, innovation, digitization, space, Earth, IT and AI.

Related Posts

Leave a Reply