Shadow

Hur Fungerar Bluetooth?

Beskriven i sin enklaste form är Bluetooth en form av trådlös teknik som används för att överföra data över relativt korta avstånd från en enhet till en annan, och visas i en rad enheter över det smarta hemutrymmet.

Dessa data kan sträcka sig från en enkel instruktion – en smartphone som säger att ett anslutet dörrlås ska öppnas, till exempel – till små filer som textdokument och bredare bandbreddstillämpningar som streaming av högupplöst ljud.

Bluetooth har hjälpt till att möjliggöra marknaderna för trådlösa högtalare som används utbrett runtom i hela världen, samt ansluta smartphones till bilar och skapa anslutningar direkt genom dagens smarta hem. Tekniken används också av trådlösa spelkonsolkontroller, spårningsenheter, bärbara datorer som smartklockor, fitnessspårare, och mycket, mycket mer.

Bluetooth är en radiovågsteknik

Precis som tv-sändningar, trådlösa hemtelefoner och Wi-Fi-nätverk är Bluetooth en radiovågsteknik. Till skillnad från dessa exempel är Bluetooth dock utformat för att arbeta över mycket kortare avstånd, upp till cirka 30 till 300 fot beroende på närvaron av väggar, dörrar och fönster.

Alla Bluetooth-enheter innehåller en antenn för anslutning till varandra. Generellt sett kommer storleken på antennen att påverka räckvidden för Bluetooth-signalen.

Det finns tre klasser av Bluetooth-enheter.

Klass ett produkter kan sända längst, upp till cirka 100 meter, medan klass två fungerar på avstånd upp till cirka 10 meter, och klass tre produkter bara fungerar på ett avstånd av cirka 1 meter.

Varifrån fick Bluetooth sitt namn?

Tekniken är uppkallad efter den danska kungen Harald Blåtand från 10-talet, som förenade stammarna i Danmark på ett sätt som Bluetooth-utvecklarna hoppades att tekniken skulle förena tidigare okopplade enheter. Utvecklingen av Bluetooth började på Sveriges Ericsson Mobile redan 1989, då Ericsson och IBM utforskade idén att trådlöst ansluta en mobiltelefon till en bärbar dator och därmed ge datorn en nätverksanslutning.

Man kom överens om från början att tekniken skulle vara en öppen industristandard, vilket innebär att vem som helst kan använda den. Strax efter utvecklingen började Ericsson och IBM sällskap av Intel, Toshiba och Nokia innan Bluetooth Special Interest Group (SIG) bildades 1998.

Hur en Bluetooth-anslutning fungerar

Bluetooth-enheter fungerar över 79 olika frekvenser i radiovågsspektret 2,45 GHz. När två enheter vill ansluta väljer de en av de 79 kanalerna slumpmässigt eller provar en annan om den redan tagits av ett annat par närliggande enheter.

Ofta krävs ett enhetsskapat lösenord för att ansluta två Bluetooth-produkter tillsammans. Till exempel, när du ansluter en smartphone till en bil, kommer båda att visa en kort kod på sina skärmar. Om samma kod visas på båda kan du fortsätta med att ställa in anslutningen.

När ett par enheter har ‘parats’ kommer de ihåg varandra såvida du inte säger till dem att glömma. Det är därför din telefon kommer (eller åtminstone borde) automatiskt ansluta varje gång du sätter dig i bilen, eftersom de två enheterna känner till och litar på varandra.

Olika versioner av Bluetooth

Eftersom tekniken har utvecklats under årtiondena har det kommit flera nya versioner av Bluetooth.

De fungerar alla på samma sätt och bygger på samma fundament, men med varje utveckling från version 1.0 till 5.0 har förbättringar av hastighet, räckvidd och användningsfall märkts. Från och med januari 2020 är Bluetooth SIG nu i version 5.2. Bortsett från dessa numrerade versioner av Bluetooth finns det också Bluetooth Low Energy (BLE) som kom som en del av Bluetooth 4.0 2012.

Vad är Bluetooth Low Energy?

Som namnet antyder använder BLE mycket mindre ström än vanlig Bluetooth. Som ett resultat har det antagits av vissa smarta hemprodukter som behöver en konstant anslutning till ett nav, men som gör väldigt lite. Ett exempel kan vara en smart ljusströmbrytare, som kan ta många månader eller till och med år på ett encellsbatteri.

Rörelsesensorer och närhetssensorer anslutna till dörrar och fönster som en del av ett smart hem säkerhetssystem är också exempel på BLE i det smarta hemmet, och så är det också några smarta kontakter (som de från Eve) och smarta dörrlås som ansluter till din låsa upp telefonen när du närmar dig eller låsa när du går bort.

När det gäller avståndet kan detta uppskattas utifrån styrkan hos en Bluetooth-signal. Så här hjälper Bluetooth-spårningstaggar dig att hitta dina förlorade föremål, men det fungerar bara upp till mellan 100 och 300 fot, beroende på kraften hos den enhet du använder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *