Shadow

Hur Fungerar Elmätare? Här är Svaret!

Hur fungerar en elmätare?

Elmätare finns i ditt hem och du ser dem antagligen varje dag. Men har du någonsin undrat hur de fungerar? Vad är den mekanism genom vilken du kan se data om energi du förbrukade lagras i dem? Det är just detta vi ska gå igenom i denna artikel.

Den grundläggande typen av elmätare som används ofta nu om dagen är de elektromekaniska mätarna. Principen för drift av elektromekaniska mätare kommer att förklaras kort nedan.

Elmätare

Elmätare är de vanligaste typerna av mätare som används i stor utsträckning för att beräkna energianvändningen, särskilt i hushållsapplikationer.

Som vi vet är en elmätare direkt ansluten mellan elleverantören och konsumenten. Så detsamma är fallet även i denna typ av mätare. Den elektromekaniska mätarens interna struktur består av tre grundläggande delar:

  • Den nuvarande spolen
  • Spänningsspolen
  • En permanent magnet

Var och en av dessa delar förklaras nedan:

Den nuvarande spolen

Metallskivan placerad på ett snäckväxel och omgiven av två spolar. De två spolarna är anslutna till huvudhusets elektriska krets så att den första spolen producerar ett flöde när ström passerar genom den. Så mängden flöde som produceras är proportionell mot ampere som passerar genom den.

Dessa ampere efter att ha passerat genom spolen och producerat flöde används sedan av de olika apparaterna i huset.

Spänningsspolen

För den andra spolen är ansluten i spänningsledningen så att när volt passerar genom den alstras ett flöde i den andra spolen. Spänningsspolen släpper strömspolen 90 grader. Så att den ömsesidiga effekten av både dessa ström- och spänningsspolar tvingar den centrala icke-magnetiska metallskivan att rotera.

Rotationen av metallskivan är proportionell mot den ömsesidiga produkten av ström, spänning och vinkel. Snäckväxeln och spindeldrivningen hjälper skivan att rotera.

Permanentmagnet

En permanent magnet placeras också nära skivan så att den utövar en kraft på den roterande skivan. Kraftens storlek är proportionell mot rotationshastigheten, men riktningen för denna kraft är motsatt rotationsriktningen.

Resultatet av dessa krafter är sådant att metallskivans rotation är proportionell mot energianvändningen. Dessa mätare ger oss den energi som används i kilowatt per timme (KWh).

Var och en av oss känner till användningen av dessa elmätare. De används ofta för att beräkna energianvändningen, inte bara i våra hus utan på kontor eller på vilken plats vi än behöver el.

Elförsörjningsföretagen använder också dessa mätare för att uppskatta vår elanvändning och fakturerar oss därefter.

Kort sagt är de ett måste för alla hem,  lika viktigt som elen själv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *