Shadow

Hur kan man Förstärka Wifi?

Idag är långsam WiFi mer än bara frustrerande. Du kanske arbetar hemifrån och behöver ringa viktiga Skype-samtal. Eller kanske du bara vill titta på en film på Netflix utan att det laggar och buffrar. Hur som helst bör du inte behöva nöja dig med långsamt WiFi då det finns många sätt att se till att du får snabbt och starkt wifi.

Här är flera sätt att öka din WiFi-signal så att du kan njuta av snabb anslutning i hela ditt hem.

Gör ett WiFi-hastighetstest

Innan du börjar tippa med din router eller uppgradera din hårdvara bör du göra ett snabbt hastighetstest för att se hur snabbt din WiFi verkligen är. Du kan enkelt göra detta på din dator eller smartphone genom att besöka olika hemsidor.

Hur man testar WiFi-hastighet

När du har fått dina hastighetstestresultat kan du jämföra dem med din internetplan. Om dina nedladdnings- och uppladdningshastigheter är mycket lägre än vad du betalar för kan det vara något som saktar ner din WiFi. Det är dock viktigt att notera att de flesta internetleverantörer annonserar nedladdningshastigheter som du inte kan uppnå under normala omständigheter.

Starta om din router och modem

Det första du bör göra när din WiFi-anslutning saktar ner är att starta om din router och modem. Om du startar om din router och modem återställs din anslutning, vilket omedelbart kan öka din WiFi-signal.

Du kan enkelt starta om din router och modem genom att koppla ur dem i 60 sekunder. Detta kan dock ändra IP-adresserna på dina anslutna enheter, vilket innebär att du kanske måste ansluta dem till ditt WiFi-nätverk efteråt.

Placera om routerns antenner

Om din router har justerbara antenner ska du inte placera dem alla rakt upp och ner. En WiFi-signal kommer ut från antennerna, så att du kan öka din signal genom att peka dem i olika riktningar.

Du bör rikta dina antenner så att de är vinkelräta mot varandra. Vissa enheter tar emot WiFi-signaler horisontellt, medan andra får WiFi-signaler vertikalt.

Hur man förstärker wifi-signalen

Att placera routerns antenner vinkelrätt mot varandra kommer också att hjälpa om du bor i flera våningar. På detta sätt kan du täcka en våning med den horisontella signalen och de andra våningarna kommer att täckas av den vertikala signalen.

Du kan också placera routerns antenner i 45-60 graders vinkel och peka i motsatta riktningar. Om du har mer än två antenner bör du sprida dem alla i olika riktningar.

Flytta din router

Eftersom din router skickar WiFi-signaler i alla riktningar bör du placera den på en central plats för att få den bästa signalen i hela ditt hem. WiFi-signaler absorberas också av väggar, så du bör placera din router öppet.

Du kan också öka din WiFi-signal genom att placera din router i ett upphöjt läge. Du vill dock undvika att placera din router nära metallföremål, som ditt kylskåp. Detta beror på att WiFi-signaler tenderar att studsa av metallytor istället för att passera genom dem. Du bör också undvika att placera din router nära en akvarium, pool eller badkar eftersom vatten absorberar WiFi-signaler.

Ändra routerns säkerhetsinställningar

När du har loggat in på din router kan du också öka din WiFi-signal genom att ändra dina säkerhetsinställningar. Om din router ger dig möjlighet bör du använda WPA2-säkerhet (WiFi Protected Access 2). Om inte, kan du använda WPA.

Uppdatering av dina säkerhetsinställningar till WPA2 kan faktiskt fördubbla eller tredubbla dina WiFi-hastigheter.

Använd frekvensbandet på 5 GHz

Om du har en router med dubbla band kan du använda frekvensbanden 2,4 GHz (gigahertz) eller 5 GHz. Dessa band har vart och ett sina WiFi-nätverksnamn och lösenord. Som standard märker de flesta routrar dessa nätverk med en 5 eller en 2 i slutet av deras namn.

Med 2,4 GHz-bandet får du en svag WiFi-signal som har lång räckvidd. Så detta band bör reserveras för enheter som är långt borta från din router. Det är också det bästa bandet att använda för enheter som inte använder mycket bandbredd, till exempel smarta hemapparater.

Med 5 GHz-bandet får du en starkare WiFi-signal med ett kortare intervall. Att använda detta band kommer omedelbart att öka din WiFi-signal, men det betyder också att du måste vara närmare din router för att få en bra WiFi-signal.

Även om det kan vara frestande att använda 5 GHz-bandet på alla dina enheter, kan det sakta ner din WiFi. För att få den bästa signalen bör du bara använda 5 GHz-bandet med några enheter samtidigt. Byt sedan över alla dina andra enheter till 2,4 GHz-bandet. På så sätt tävlar inte alla dina enheter om trafik på samma band.

Ändra din WiFi-kanal

Varje WiFi-frekvensband är också uppdelat i olika kanaler. 2,4 GHz-bandet har upp till 14 kanaler att välja mellan, medan 5 GHz-bandet har upp till 25 kanaler. Kanalerna på 2,4 GHz-bandet är också mindre och överlappar varandra.

De flesta routrar väljer en standardkanal åt dig, vilket betyder att den ofta är den mest trånga kanalen. När för många routrar använder samma kanal kan det sakta ner din WiFi-anslutning, särskilt om du bor i ett tätbefolkat område. Så det är viktigt att byta till den minst trånga kanalen i routerns inställningar.

Om du använder 2,4 GHz-bandet kan du öka din WiFi-hastighet genom att byta till kanal 1, 6 eller 11. Dessa är de enda tre icke-överlappande kanalerna. Om du använder 5 GHz-bandet kanske du vill välja kanaler 36, 40, 44 eller 48 som används för inhemska ändamål.

Ändra routerns QoS-inställningar

Vissa routrar har QoS-inställningar (Quality of Service), som låter dig ställa in prioritetsnivåer för appar, enheter eller vissa typer av trafik. Detta är ett utmärkt sätt att kontrollera bandbreddshungriga appar från att sakta ner din WiFi.

Du kan till exempel ställa in din dator så att den prioriteras framför dina andra enheter. På så sätt kan du se till att dina Skype-samtal inte tappas eftersom någon annan börjar strömma en 4K-film.

De flesta äldre routrar har inte QoS-inställningar, medan nyare routern låter dig ställa in specifika bandbreddskåp för alla enheter, appar eller program. Kontrollera routerns manual eller tillverkarens online-dokumentation för att se vilken typ av QoS-inställningar som finns på din enhet och hur du kan komma åt dem.

Uppdatera din routers fasta programvara

Uppdatering av routerns programvara säkerställer att du använder de senaste säkerhetsfunktionerna i ditt nätverk. Det hjälper också till att reparera buggar och åtgärda anslutningsproblem, vilket kan öka din WiFi-signal avsevärt.

Stegen för att uppdatera routerns programvara beror på vilken typ av router du har. Vissa routrar uppdateras automatiskt, medan andra kräver att du laddar ner en fil från tillverkarens webbplats. Då måste du ladda upp den filen på din routers inställningssida.

Uppdatera datorns drivrutiner

Din dator har nätverksdrivrutiner som gör att du kan ansluta till internet. Medan både Windows- och Mac-datorer skjuter ut den senaste versionen av dina drivrutiner vid varje systemuppdatering, kan det hända att dina drivrutiner är inaktuella.

För att uppdatera dina drivrutiner på en Windows dator, öppna Windows-sökrutan genom att klicka på förstoringsglasikonen längst ned till vänster på skärmen. Skriv sedan Enhetshanteraren i sökfältet och klicka på Öppna. Högerklicka på den nätverksadapter du vill uppdatera på Enhetshanterar-menyn och välj Uppdatera drivrutin.

Allt du behöver göra på en Mac är att öppna Systeminställningar och klicka på Programuppdatering. Om du ser en knapp som säger Uppdatera nu, välj den. Om du inte ser det här alternativet är din dator redan uppdaterad.

Ändra din DNS

Din internetleverantör tilldelar dig en DNS-adress (Domain Name System) som standard, som konverterar domännamn till IP-adresser. Men du kanske kan öka din WiFi-hastighet genom att använda en tredje parts tjänst istället.

Om du kan ändra din DNS-adress i routerns inställningar kan du överväga att använda Googles DNS-server 8.8.8.8 eller Cloudflares DNS-server 1.1.1.1. Med Googles DNS-server bör du sedan lägga till 8.8.4.4 som sekundär DNS-adress, eller 1.0.0.1 för Cloudflare.

Om din router låter dig lägga till en tredje DNS-adress kan du välja den primära adressen för den andra DNS-servern. Du kan till exempel använda 8.8.8.8 om du använde Cloudflares primära och sekundära DNS-adresser i de två första raderna.

Använd en WiFi-adapter

Om du upplever låga WiFi-hastigheter på din dator kanske du vill investera i en WiFi-adapter. Allt du behöver göra är att ansluta den här enheten till datorns USB-port, och den kan omedelbart uppgradera dina inbyggda WiFi-funktioner.

Att använda en WiFi-adapter är det billigaste och enklaste sättet att öka din WiFi-hastighet, speciellt om du har en äldre dator. Du kan enkelt tredubbla dina WiFi-hastigheter med en WiFi-adapter, och det kan till och med ge din dator möjlighet att använda båda frekvensbanden.

Din WiFi-adapter kommer dock bara att vara lika bra som din router, så du bör bara få en WiFi-adapter om du har en nyare router.

Byt ut din routerns antenn

Om din router levererades med antenner kan du öka dina WiFi-hastigheter genom att byta ut eller uppgradera dem. Det finns massor av billiga rundstrålande antenner som kan skicka och ta emot signaler i alla riktningar.

När du handlar efter antenner, se till att kontrollera dBi-nivån, som anger hur långt din WiFi-signal kommer att resa. En högre dBi betyder emellertid också att signalstyrkan kommer att ha en smalare bredd. Bortsett från dBi, bör du också se till att antennen är kompatibel med din router.

Använd en WiFi Repeater eller Extender

Om du har WiFi-döda zoner i ditt hem kan du använda en WiFi-repeater eller -förlängare för att ta med dig internet till dig. Båda dessa enheter använder ditt befintliga WiFi-nätverk för att öka din WiFi-signal.

En WiFi-repeater ansluter trådlöst till ditt befintliga WiFi-nätverk och sänder ut den signalen igen. En WiFi-repeater måste dock ta emot en stark WiFi-signal, så ju längre det är från din router, desto svagare blir din signal.

En WiFi-förlängare ansluter däremot direkt till ditt hemnätverk via en trådbunden anslutning. Då skapas ett nytt WiFi-nätverk, så du måste byta WiFi-nätverk när du rör dig runt i ditt hem.

Återställ din router och modem

Om din WiFi fortfarande är långsam kan du återställa routern och modemet till fabriksförhållandena genom att trycka och hålla ned Återställningsknappen på enhetens baksida. Detta raderar dock alla dina anpassade inställningar, inklusive dina WiFi-lösenord.

När du har gjort en fabriksåterställning måste du använda standard-WiFi-nätverksnamnet och lösenordet som följde med din enhet. Om du inte kommer ihåg detta kan du kontrollera enhetens undersida eller sida. Då bör du logga in på din router för att ändra dina inställningar.

Du bör bara återställa din router och modem som en sista utväg, eller om du nyligen har uppgraderat din internetplan och dina WiFi-hastigheter inte har ökat.

Skaffa en ny WiFi-router

Din WiFi-hastighet och räckvidd beror starkt på din router. Om du har en äldre router kan den kanske inte stödja nyare WiFi-standarder. Till exempel kan en 802.11n-router stödja hastigheter upp till 600 Mbps, medan en äldre 802.11g-router endast kan stödja 54 Mbps.

Skaffa ett WiFi Mesh-system

Ett trådlöst WiFi-system levereras med minst två satellitnoder som är små enheter som fungerar precis som ytterligare routrar. Du kan placera dessa noder i vilket rum som helst där du vill öka din WiFi-signal.

Med de flesta trådlösa WiFi-systemen kan du köpa så många noder du vill, så att du kan täcka hela ditt hem med en stark, pålitlig WiFi-anslutning. Var och en av dessa noder har samma nätverksnamn och lösenord, så du behöver inte byta nätverk när du rör dig i hemmet.

Att installera ett masksystem kan vara dyrare och komplicerat än en traditionell router. Ett trådlöst WiFi-system kommer dock att ge en långsiktig lösning på dina långsamma WiFi-problem.

Uppgradera ditt internetabonnemang

Om allt annat misslyckas kan du behöva ringa din internetleverantör och be dem uppgradera din plan. Även om detta kan vara ett dyrt alternativ till stegen ovan, kanske du måste uppgradera din plan med några års mellanrum för att hålla jämna steg med teknologin.

Kom ihåg att du aldrig får de hastigheter som din internetleverantör annonserar för en plan under normala förhållanden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *