Hur man Lyckas Bättre på Prov Såsom Högskoleprovet – Tips & Råd

Ska du göra ett prov och vill förbättra dina chanser att lyckas? Vare sig det är en tenta, gymnasieprov, eller högskoleprovet är tillvägagångssättet för att lyckas  detsamma. Goda förberedelser och att plugga i god tid framöver är nödvändigt för att lyckas så väl som möjligt.

I den här artikel tar vi en närmare titt på några enkla tekniker som kan hjälpa dig att prestera bättre på högskoleprovet och uppnå bättre resultat. Och som nämnt appliceras dessa tekniker på alla former av prov, även om högskoleprovet, enligt många, är ett av de viktigaste proven.

1. Gör en studieplan

Att lyckas väl på prov såsom högskoleprovet börjar alltid med att plugga och studera. Du kan aldrig prestera väl om du inte kan de saker som efterfrågas på provet, vare sig det är en matteuträkning eller samhällskunskapsfrågor.

För att kunna skriva högskoleprovet bättre är en studieplan ett absolut måste.

En studieplan hjälper dig:

 • Få en översikt över det du bör lära dig
 • Planera dina milstolpar
 • Minska stress och tidspress
 • Prioritering av arbetsmoment
 • tidsplanering

En studieplan är därför ganska viktig. Så hur lägger du upp din egen personliga studieplan?

Bestäm dig för hur du ska plugga

Vissa gillar det analoga, andra föredrar digitalt. Du vet bäst vilken typ av person du är och hur du kan tvinga dig själv att faktiskt följa din studieplan. När det kommer till högskoleprovet har digitala onlinekurser blivit allt mer populära för att studera inför provet.

Få en överblick och sätt milstolpar

En överblick tar bort rädslan för berget av material som du måste lära dig inför ditt prov. För att kunna skriva högskoleprovet bättre hjälper det att bryta ner studieplanen i enskilda delar. Dessa frågor kan hjälpa dig med denna uppgift:

 • Hur många lektioner finns det?
 • Hur mycket ansträngning tar det att lära sig allt?
 • När vill jag ha lärt mig vad?
 • Vilka är mina lärandemål?

När du vet vad du har att jobba med och har en god överblick kommer milstolparna.

Du kan definiera och skriva ner de individuella lärandemålen och milstolparna i din kalender/dagbok för att kunna följa upp och få känslan av en bättre kontroll.

2. Sätt prioriteringar

Prioritera varje lektion så att du kan lägga mer tid på de saker som behöver den tiden. Hög prioritet ges inte till de saker som du tenderar att ha lätt för utan till de du minst behärskar. Med andra ord, du bör fokusera på de områden som du är allra sämst på och behöver förbättra dina kunskaper inom.

Undvik att skjuta upp saker eller att dra dig för att sätta igång. Dessa är trots allt de delar som kommer att vara viktigast för att lyckas väl på provet.

3. Börja studera i god tid innan

Vad måste du göra innan högskoleprovet? Plugga så klart!

Men det är inte rekommenderat att skjuta upp pluggandet till sista dagarna eller kvällen innan som vissa gör.

Med hjälp av mellanrumseffekten kommer du att kunna optimera ditt lärande och bättre komma ihåg allt du behöver veta.

För att behålla information i ditt minne måste nya neurala anslutningar bildas i din hjärna som du kan utnyttja vid högskoleprovet.

Du kan utveckla dessa kopplingar mer och mer ju oftare du stöter på ämnet. Tidsintervallen mellan inlärningen bör vara kort i början och längre ifrån varandra mot slutet. Med andra ord, det är bättre att studera någonting under en längre period än att försöka lära dig allting kvällen innan. Det blir helt enkelt inte effektivt lärande.

Om du studerar ett ämne en gång i veckan i 2 månader före tentamen och varje dag i en vecka före tentamen, så är det faktiskt inte idealt heller.

Sättet som hjärnan och lärande fungerar är följande:

För att kunna skriva dina prov bättre bör din inlärningsplan definitivt ta hänsyn till denna effekt.

En bra tumregel för tidsintervallen är detta:

 • 3 dagars mellanrum (3-4 pluggsessioner)
 • 7 dagars mellanrum (2-3 pluggsessioner)
 • 15 dagars mellanrum (1-2 pluggsessioner)
 • 30 dagars mellanrum (1 pluggsession)

Samt upprepning strax innan högskoleprovet.

Om du skriver flera prov under en termin (högskoleprovet är till exempel 2 gånger per år) inom några veckor är genomförandet av en sådan plan förstås en utmaning. Och ändå – ju närmare du kommer tidsplanen ovan, desto bättre.

Försök inte bara skjuta upp dina pluggsessioner till några dagar innan, utan sprid ut ditt pluggande i god tid innan.

4. Ställ rätt frågor

Du har arbetat igenom alla lärodokument från början till slut, utbytt idéer med andra, men du har fortfarande svårt att lära dig vissa delar. Vad gör du? Svaret kan vara att ställa rätt frågor.

Ibland är det bara så det är. När du har svårt att komma ihåg vissa delar behöver du ny input och en alternativ förklaring och beskrivning så att du kan få en ny infallsvinkel.

En föreläsare eller personlig lärare kan vara väldigt värdefull här.

Samla dina frågor och fråga. Det är det som föreläsare finns till för. Börja först att testa olika tillvägagångssätt och att lösa problemet på egen hand. Men om du kör fast, var inte rädd för att fråga.

Dina frågor bör struktureras enligt följande schema:

Förklara ditt problem genom att förtydliga fram till vilken punkt du har förstått ett faktum eller ett problem och när du inte kommer längre.

På så sätt sparar ni varandras tid och ni kommer inte att göra ett dåligt intryck genom att slösa bort varandras tid. Snarare visar du genom ditt intresse och riktade frågor engagemang och vilja att uppnå ett exceptionellt betyg.

5. Testa dig själv

Om du är i ett framskridet stadium av din inlärningsprocess, då är det dags för att repetera. Simulera högskoleprovet genom att sätta dig själv i den position du befinner dig i under provet.

Ställ in timern på så lång tid du kommer att ha på dig på provet. Den effektiva provtiden på högskoleprovet är 4 timmar och 35 minuter. Om du gör ett annnat prov kan det vara 60 eller 90 minuter – eller båda kortare och längre.

Ju närmare du är det verkliga scenariot, desto mer rutin kommer du att kunna agera under den riktiga examen. På så sätt kommer situationen också kännas bekant och du kommer inte att bli lika nervös eftersom att du känner dig förberedd.

För att kunna skriva högskoleprovet och andra typer av prov bättre måste en mycket specifik faktor elimineras vilket är stressen och ångesten för att göra prov.

Nervositet är helt irrationellt. Men också helt normalt. Lite spänning kan hjälpa dig att prestera bättre, men allt utöver det riskerar ditt betyg.

Så sätt dig själv i en situation som liknar högskoleprovet och ta vid behov en titt på föreläsningssalen eller salen där provet skrivs.

På så sätt kommer du att kunna få tillgång till din bästa möjliga potential på provdagen.

6. Förtroende

Vad kan du göra under ditt prov för att optimera och förbättra din prestation på högskoleprovet?

En teknik som hjälper dig att skriva dina tentor bättre är så kallat förtroendespårning.

Denna teknik går tillbaka till psykologiprofessor Justin Couchman. Hans forskning fann att elever som litade på sin magkänsla för ett svar presterade sämre än elever som senare ändrade sitt svar.

Statistiskt sett är alltså vår första instinkt vilseledande! Med det sagt, nu kan du överträffa din magkänsla genom att systematiskt modifiera och ändra dina svar.

Med förtroendespårning sätter du dig snabbt i rättarens position och ger vart och ett av dina svar poäng baserat på detta.

Hur säker är du på ditt svar och i vilken utsträckning svarar det på frågan?

Detta kan göras bättre. Hur skulle du behöva ändra ditt svar så att du skulle bli mer säker på ditt val?

Tillståndet där du skriver skiljer sig fundamentalt från ditt perspektiv under förtroendespårning. Professor Couchman kallar detta “metakognition”. En färdighet där du mentalt utvecklar ditt eget omdöme av dina tentasvar.

Förtroendepoängen som du tilldelar när du granskar dina svar är nu ditt beslutsfattande hjälp för att ändra dina svar. Om du ger ett svar en hög poäng, håll dig till ditt ursprungliga svar. Om poängen är låg, ändra svaret.

THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY

We monitors and writes about new technologies in areas such as technology, innovation, digitization, space, Earth, IT and AI.

Related Posts