Låt dina medarbetare utvecklas och lära sig mer

Business

Framtidens arbetskraft vill utvecklas. Det är viktigt att ditt företag har en plan för att de ska kunna göra det – på så sätt behåller du dina medarbetare samt lockar till dig nya.

Vikten av kompetensutveckling

Kompetensutveckling gynnar så väl företaget som den enskilda medarbetaren. Att få en chans till utveckling rankas högt på önskelistan hos de flesta – därför är det så oerhört viktigt att ditt företag ser till att lyckas med de båda ledorden upskilling, reskilling. 

Vad betyder då upskilling och reskilling? Jo, upskilling av medarbetare är detsamma som kompetensutveckling, det vill säga när vi ser till att anställda får lära sig nya färdigheter inom samma roll som tidigare inom företaget. Reskilling kan översättas med vidareutveckling eller omskolning. Skillnaden är att reskilling av personal innebär att anställda får chans att lära sig nya färdigheter inom en helt ny arbetsroll inom företaget. 

Framtidens arbetskraft vill utvecklas och växa inom företaget

De unga generationerna som är framtidens arbetskraft, ser det som ett självklart krav att de får möjligheter till kompetensutveckling inom företaget. För dem är ett ständigt lärande nyckeln till framgång. Det synsättet bör varje företag, som vill lyckas i framtiden, ta vara på. Lärande är lika med utveckling – en win-win- situation för så väl varje enskild medarbetare som för företaget. 

Om du ger dina anställda förmånen att kunna vidareutvecklas och lära sig nytt, får du mycket tillbaka. En medarbetare som känner sig sedd, respekterad och som får chans att utveckla sig mår bättre, presterar bättre samt stannar förmodligen längre tid på företaget och hjälper det att utvecklas. Ytterligare en vinst blir att ni förmodligen slipper nyanställa så ofta. Nyanställningar och onboarding är ofta en rätt dyrbar historia. Ditt företag tjänar på att de anställda stannar kvar länge – de sitter ju på en enorm kunskap om företaget som de även investerat så mycket lärande och utveckling i. 

THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY

We monitors and writes about new technologies in areas such as technology, innovation, digitization, space, Earth, IT and AI.

Related Posts