Vad är en drönarstörare och kan du använda den till din fördel?

Om du är orolig för intrånget i privatlivet som kommer när människor flyger drönare oreglerat, är du inte ensam. Allt eftersom tekniken utvecklas börjar detta bli ett stort problem, ett som det verkar finnas få lösningar på.

Ändå kan du göra något för att hindra dina grannar eller andra från att spionera på dig. En drönaresändare är en enhet som stör drönarens signal och förhindrar att den fungerar korrekt.

Nedan går vi in ​​på detaljerna om hur en störsändare fungerar och hur den kan skydda dig. Ta en titt!

Hur fungerar en störningsanordning?

Den vanligaste typen av störsändare är en signalsändare för en mobiltelefon. Mobiltelefoner får en signal från närmaste torn, och när du reser studsar de från torn till torn.

Så här fungerar en cellstörare: den stör radiosignalen som din cell får från tornet. Din mobiltelefon tror att den inte har någon signal, eftersom den inte kan hämta en från tornet, och du kan inte använda den. Det liknar det vita bruset du hör mellan radiostationer.

Störaren matchar frekvensen. Signalerna kolliderar och tar bort varandra, vilket övertygar din telefon om att den helt enkelt inte har några signalstaplar.

Ofta används en cellstörare tillsammans med en celldetektor. Dessa kan upptäcka mobiltelefonanvändning i närheten, så att du vet om någon använder en mobiltelefon. De kan se om du skickar information eller tittar på en video eller helt enkelt i standby-läge.

Använda en drönarstörare

Att använda en drönarsignalsändare liknar att använda en mobiltelefonblockerare. Drönare navigerar med GPS och de är beroende av oavbruten information för att fungera. GPS har mycket låg signalstyrka, som radiosignaler.

Det betyder att alla högeffektsblockerare kan störa signalen tillräckligt för att kasta av drönaren.

GPS-system har heller ingen kryptering eller lösenordsskydd. Det gör drönare mycket känsliga för signalspoofing eller överföring av falsk GPS-information. Detta lurar drönaren och får den vanligtvis att krascha eftersom den inte kan navigera ordentligt.

Signalförfalskning kan också vara farligt eftersom det gör att drönare kan ta sig förbi protokoll för geo-fence, vilket är hur militärbaser och andra organisationer begränsar luftrummet. Med en drönarsändare skickar enheten störningsradiosignaler med samma frekvens som drönarens GPS-spårare.

Till skillnad från en mobiltelefon hämtar GPS signaler från mer än ett ställe. Medan en mobiltelefon får en signal från närmaste torn, får GPS:en minst fyra signaler från satelliter som kretsar runt jorden. När den har tillräckligt med signaler kan den beräkna sin position.

Liksom mobiltelefonsändaren stör drönarsändaren signalen. Då kan den inte beräkna sin position, så den vet inte var den är och den kan inte styra drönaren.

En drönarsändare kan också störa signalen mellan operatören och drönaren, inte bara drönarens förmåga att beräkna sin position. Båda resultaten gör att drönaren inte fungerar och gör det omöjligt att se dig och din familj.

Varför blockera drönare?

Medan vissa drömmer om drönare som kan användas för flygbussar eller andra användbara uppgifter, är verkligheten att många befintliga drönare kränker människors integritet utan deras tillåtelse. Istället för de briljanta uppfinningar folk föreställer sig, orsakar de störningar och problem.

Med en drönarfrekvenssändare kan du stoppa obehörig spårning av din person eller ditt fordon. Låt inte dina grannar eller någon annan övervaka din egendom och din familj.

Många drönare är tysta så du märker dem inte direkt, vilket innebär att du observeras utan din vetskap. Du kan inte se piloten för att veta vem du ska klaga till eller begära att de slutar. Du samtyckte inte till att din bild eller video tas, och du får inte se bilderna eller videorna och har slutgiltigt godkännande över vad de gör med uppgifterna.

Alla som vill veta dina beteendemönster så att de kan råna dig kan använda en drönare för att observera dig och din familj under flera dagar. När du har en drönaresändare är det omöjligt för en drönare att navigera på din fastighet och du är säker från nyfikna ögon.

Ett annat bekymmer är att drönaroperatören inte har någon utbildning. De behöver inte ha någon form av licens för att driva det, och troligen har de inte så mycket erfarenhet. Det betyder att om något går fel kan det krascha.

En drönare som svävar över din fastighet kan skada ditt hus, din bil, dina uthus eller ditt landskap. Det kan till och med träffa en människa eller ett djur, en farlig möjlighet. Vissa drönare flyger upp till 35 miles/timme och kan orsaka betydande skador.

Nationella säkerhetsfrågor

Drönare är också en risk för nationell säkerhet och kan orsaka stora störningar som på Gatwicks flygplats 2018. Drönare upptäcktes nära flygplatsen, trots bestämmelser som säger att inga drönare får flyga inom 1 kilometer från flygplatsen.

Flygplatsmyndigheterna hade inget sätt att veta vem som skötte drönarna och vad deras avsikt var, så de stängde av flygplatsen tills de kunde fastställa att det var säkert för passagerare att flyga.

Detsamma gäller i USA. Militära flygbaser och flygplatser anses vara begränsat luftrum. Inga drönare får flyga dit.

All störning från obemannade flygfarkoster (UAV) som drönare kan anses vara hotfulla och att använda en signalstörare kan hjälpa till att begränsa luftrummet.

Typer av drönarstörare

Om du funderar på att skaffa en drönarsändare till din fastighet, måste du veta hur långt signalen når. Det finns olika signalstyrkor som du kan använda för olika ändamål. I vissa fall kan du behöva mer än en för att skydda hela din egendoms omkrets.

När du handlar, se till att läsa detaljerna om hur långt signalen bär och vilka typer av drönarstörningar den kan användas för. Priset för drönarsändaren kan också vara en avgörande faktor för vilken modell och hur många du köper.

Kolla in appen för drönarsändare som kommer med dina drönarsändare till salu. De kan hjälpa dig att lära dig hur du använder drönarsändaren.

Stay Safe

Om du vill skydda ditt hem och din familj från obehörig övervakning kan en drönarsändare hjälpa dig att nå dina mål. Låt inte grannar eller andra skumma karaktärer titta på dig och lära dig dina rörelser.

Handla vår hemsida idag och hitta rätt drönarsändare för att skydda din familj.

THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY

We monitors and writes about new technologies in areas such as technology, innovation, digitization, space, Earth, IT and AI.

Related Posts

Leave a Reply