Shadow

Varför Lyser Stjärnor?

Du behöver inte vara forskare för att veta att stjärnor lyser. Det är vad de är kända för. Men hur och varför de lyser var länge okänt i tusentals år, och det blev först tydligt på 1900-talet när människor förstod kraften i kärnfusion.

För att förstå hur stjärnor lyser är det viktigt att känna till ett grundläggande faktum om stjärnor: de är otroligt massiva. Närvaron av så mycket material i ett område ger upphov till en gravitationskraft som är tillräckligt stark för att diktera planeternas väg miljarder mil bort.

Och att klämma in två atomer i en skapar en kraftfull explosion av energi, som människor bevittnade från första hand när de byggde sina egna fusionsbomber. Stjärnor tillbringar större delen av sina liv genom att komprimera två väteatomer upprepade gånger i en heliumatom – plus mycket energi som frigörs som ljus och värme.

Stjärnor kan pressa ihop olika typer av atombränsle, och det är genom denna process som vi får nästan alla element i universum. Big Bang skapade bara väte, helium och en liten bit litium. Stjärnor skapade allt annat, inklusive de flesta atomer i din kropp.

Energin som processen släpper ut är faktiskt det som hindrar stjärnan från att kollapsa helt. En stjärna lever medan det finns balans mellan det yttre trycket på energi från kärnfusion och det inre trycket på gravitationen. En stjärna dör när det tar slut på bränsle och balansen slutar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *