Shadow

Hur Fungerar en Mikrofon – En Komplett Guide

I denna era av digitalisering har mikrofon tagit en viktig roll. Utan mikrofonen hade enormt många tekniska saker inte vara möjliga.

I det dagliga livet använder vi mikrofoner på så många platser och för så många saker, utan detta är inte ens ett telefonsamtal över telefon eller över mobiltelefon möjligt.

Genom att använda en mikrofon kan vi spela in vår röst och spara den, och det kan överföras till var som helst i världen. Så mikrofonen gjorde det möjligt att skicka vår röst från ett hörn av världen till ett annat hörn, det gjorde det också möjligt att höra en röst som spelades in hundratals år tidigare av våra förfäder.

Vad är en mikrofon?

En mikrofon är ett instrument som konverterar ljud till elektrisk signal. Så i princip är det en givare som konverterar en form av energi till en annan form. Mikrofonen tar ljudvåg eller variationen i lufttrycket som ingång och ger elektriska signaler som utgång.

Det finns olika typer av mikrofoner och de använder olika tekniker för att konvertera ljud till elektriska signaler. De vanligaste mikrofonerna är dynamisk mikrofon, kondensormikrofon och den piezoelektriska mikrofonen. Generellt ansluts mikrofoner till en förstärkare innan den spelas in. De elektriska signalerna som genereras av en mikrofon är mycket små och mäts i millivolt. Förstärkare modifierar ljudkvaliteten enligt kravet.

Hur fungerar en mikrofon?

Det finns många tekniker genom vilka mikrofon konverterar ljud till elektriska signaler. Vi kommer att diskutera två vanliga tekniker som används i dynamiska mikrofoner och kondensatorer.

Dynamiska mikrofoner

I denna typ av mikrofoner används vanliga enkla och mångsidiga mikrofoner. Den använder elektromagnetprincipen, en spole är upphängd i ett magnetfält som vid rörelse dit inuti magnetfältet genererar elektrisk ström i detta.

Här finns en mjuk och mycket flexibel membran monterad i mikrofonens främre ände. Och spolen fixeras med membranet. En permanentmagnet är placerad vid mittens del av spolen som producerar tillräckligt med magnetfält runt spolen. När ljudvågorna träffar det flexibla membranet börjar membranet att vibrera fram och tillbaka.

Spolen rör sig också med membranet eftersom den är fixerad med den. Som ett resultat induceras en elektrisk ström i den och utförs till förstärkaren.

Kondensatormikrofoner

Dess arbetsprincip skiljer sig något från den dynamiska mikrofonen. Kondensator är en anordning består av två plattor separerade och isolerade från varandra och lika laddade med motsatt laddning. Kondensator används för att lagra energiladdning och energi i elektrostatiska.

I kondensormikrofon används en kondensator. För att ge erforderlig potential mellan två plattor i kondensatorn är ett likströmsbatteri på 12-48V anslutet till kondensatorn och batteriet finns i mikrofonen.

När ljudvågorna slår med membranet börjar den flexibla plattan att vibrera. På grund av denna fram- och bakåtrörelse av en platta börjar avståndet mellan två plattor öka och minska.

När gapet minskar ökar kapacitansen mellan två plattor, elektrostatisk energi ökar, och som ett resultat uppstår laddningsström.

När gapet mellan två plattor ökar minskar kapacitansen och urladdningsström uppstår, dvs den lagrade laddningen börjar flyta ut.

Kondensatormikrofon är känsligare än dynamisk mikrofon. Det kan också noteras ett ljud med platt frekvens som en dynamisk mikrofon inte upptäcker.

Polära mönster mikrofoner är riktningsegenskapen. Den beskriver hur känslig en mikrofon är för ljudet som kommer till den från olika riktningar. Den är huvudsakligen av tre typer beroende på dess riktningsegenskap.

Envägsriktning: Enriktade mikrofoner är känsliga för ljudet från en riktning. I allmänhet kan ljud som kommer från den främre änden av det noteras av denna typ av mikrofon. Ljud som kommer från baksidan eller från valfri vinkel kan antingen vara oklara eller ignoreras av denna typ av mikrofoner.

Dubbelriktad: Den här typen av mikrofon är känsliga för ljuden som kommer från antingen framsidan eller baksidan av mikrofonerna. Ljud som kommer från mikrofonens sidor kan inte noteras av dubbelriktade mikrofoner. Principen säger att detta mikrofonsvar svarar på förändringen i trycket mellan dess främre ände och bakre ände. Eftersom ljudet från en mikrofon når både bak och främre änden lika, är det inte känsligt för dessa ljud.

Omnidirectional: Den här typen av mikrofon är mycket effektiv. Det är känsligt för ljudet från någon riktning eller från alla tre dimensioner. I allmänhet väldigt liten diameter av denna typ av mikrofon gör den till riktning. På grund av den lilla storleken kan den acceptera ljudfrekvensen mindre eller mer och kommer till den från valfri riktning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *